Ahhloha heejah, hee aloha heejah, hee aloha heejah hee,
ahhloha heejah, hee aloha heejah, hee aloha heejah hee.

Mir woor'n op jück fass överall
in Bayern, Berlin unn in de Eifel.
Mir hann uns doh de Lück besinn,
unn donoh hatte mir keen Zweifel.

Jecke jitt ett nur am Rhing
unn mir fiere heh met üch zesamme.
Hann uns paraat jemaat, die Jungs stonn akuraat,
unn für üch hann mir dat Leed mitjebraht.

Als mir hehinn jekumme sinn,
die Dühr jing opp unn alles voller Jecke.
Doh föhlte mir uns heh jlich ze Huss,
kumm loss mir fiere,
ett iss noch lang nett Schluss.

Die Piraate sinn och hück dobeij,
se sin joot dropp unn wulle jetzt jett singe.
Dröm maat och ihr all met
unn singt mit uns d'r Hit,
dann weed die Party heh janz flügg bejinne,
dann weed die Party heh janz flügg bejinne.

Ahhloha heejah, hee aloha heejah, hee aloha heejah hee,
ahhloha heejah, hee aloha heejah, hee aloha heejah hee.

Die schönste Zigg is heh unn jetz,
mir fiere widder mit üch Fasteloovend.
D'rop hann mir lang jewaht
janz vill die Schnüss jeschwahd,
hück sinn mir laut unn haue opp de Tromm,
hück sinn mir laut unn haue opp de Tromm.

Ahhloha heejah, hee aloha heejah, hee aloha heejah hee,
ahhloha heejah, hee aloha heejah, hee aloha heejah hee.

Ahhloha heejah, hee aloha heejah, hee aloha heejah hee,
ahhloha heejah, hee aloha heejah, hee aloha heejah hee.